Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Задача 3 от брой 12/2000 - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА

Условието на задача 3 можете да изтеглите от тук (RTF Format).

Коментари по условието на задача 3:  
Началният и крайният маршрутизатори не могат да съвпадат, т.е. C е различно от D.   От условието личи, че между два маршрутизатора е възможно да има 2 различни връзки, стига те да са в противоположни посоки. Повече от 2 различни връзки между два маршрутизатора не се допускат.   В изходния файл дробните числа се разделят с десетична точка, а не с десетична запетая. Няма да се отнемат точки за интервали в края на реда или липсващ празен ред в края на файла, когато това се изисква.   Максималната стойност на M (максималният брой линии за данни) не е дадена, но може да се изчисли.   Две дробни числа (ефективно-надеждни оценки) се считат за равни ако първата им разлика от ляво надясно е най-рано след 6-тата им десетична цифра.   Във входния файл дробните числа ще имат не повече от 6 знака след десетичната точка
 

Класиране:
Място Име Град Точки
1 Стоян Йорданов София 20
2 Петър Петров София 20
3 Николай Чилев София 15
3 Петко Минков Пловдив 15
5 Иван Станишев Габрово 12
6 Кирил Тодоров София 11
6 Петър Кормушев Пазарджик 11
8 Мартин Вълканов София 10
9 Тихомир Върбанов София 7
10 Владимир Недев Варна 6
10 Григор Илиев Сандански 6
10 Трендафил Трифонов Велико Търново 6
13 Виктор Георгиев Бургас 5
13 Иван Георгиев Бургас 5
13 Илиян Ненов Русе 5
13 Стефан Минков Габрово 5
17 Гено Рупски Пловдив 4
17 Димитър Ковачев София 4
17 Николай Събев Стара Загора 4
17 Николай Николов Ямбол 4
17 Петър Събев Русе 4
22 Валери Цеков Грамада 3
22 Георги Кортенски София 3
22 Славяна Генинска Враца 3
25 Екатерина Георгиева Русе 2
25 Петьо Йорданов Шумен 2
27 Богдан Шарков София 1
27 Владимир Молотков София 1
27 Даниел Симеонов Габрово 1
27 Ивайло Христов Бургас 1
27 Камен Добрев София 1
32 Мартин Русков София 0
32 Николай Милев Варна 0
32 Стоян Христозов София 0

- Борислав Деянов
(закъсняло решение)
София 6
- Иван Анев
(закъсняло решение)
София 6
- Владимир Молотков
(закъсняло решение)
София 1

Пълното класиране по тестове можете да видите тук .


Тестовете:  
Тестовете, въз основа на които журито е формирало класирането са достъпни за всички. Можете да ги вземете от тук .  

Коментар по решението и резултатите на участниците:
Предварително подготвените тестове не успяха да определят победителя за тази задача, защото двама от участниците - Петър Петров и Стоян Йорданов - получиха максималния брой точки. Петър Петров реализира алгоритъм близък до описания по-горе, докато алгоритъмът на Стоян Йорданов е усложнена версия на обхождане в ширина със запомняне на множество междинни резултати. Сумарното време за изпълнение на редовните тестове показа малка разлика в полза на Стоян Йорданов. При направеният допълнителен тест програмата на Стоян Йорданов се оказа около 7 пъти по-бърза от тази на Петър Петров, и това еднозначно го определи като победител на кръга. Много добри са и резултатите на Николай Чилев и Петко Минков – спечелили по 15 от максимално възможните 20 точки. Като цяло представянето на участниците този път не беше на ниво. Резултатите им показват, че повечето от тях не са решили напълно коректно задачата, но въпреки това са успели да напишат добри решения.

Алгоритмичният анализ на задача 3 можете да прочетете тук.  

Участници (по дата и час на последното получено решение):    
1. Петър Петров - София - 07.01.2001, 02:22  
2. Валери Цеков - Грамада - 10.01.2001, 12:59  
3. Тихомир Върбанов - София - 17.01.2001, 13:11  
4. Иван Георгиев - Бургас - 23.01.2001, 23:06  
5. Николай Чилев - София - 24.01.2001, 12:02
 6. Иван Станишев - Габрово - 24.01.2001, 18:48  
7. Виктор Георгиев - Бургас - 24.01.2001, 21:26  
8. Стоян Йорданов - София - 25.01.2001, 14:32  
9. Николай Събев - Стара Загора - 25.01.2001, 18:41
10. Николай Милев - Варна - 26.01.2001, 11:53
11. Трендафил Трифонов - Велико Търново - 26.01.2001, 12:51
12. Даниел Симеонов - Габрово - 26.01.2001, 18:57
13. Илиян Ненов - Русе - 27.01.2001, 17:07
14. Стоян Христозов - София - 27.01.2001, 18:15
15. Петко Минков - Пловдив - 28.01.2001, 10:53
16. Стефан Минков - Габрово - 28.01.2001, 10:58
17. Богдан Шарков - София - 28.01.2001, 18:06
18. Кирил Тодоров - София - 28.01.2001, 22:04
19. Петър Кормушев - Пазарджик - 29.01.2001, 08:12
20. Мартин Русков - София - 29.01.2001, 09:23
21. Мартин Вълканов - София - 29.01.2001, 18:34
22. Владимир Недев - Варна - 29.01.2001, 19:03
23. Григор Илиев - Сандански - 29.01.2001, 21:23
24. Петър Събев - Русе - 29.01.2001, 21:27
25. Ивайло Христов - Бургас - 29.01.2001, 23:39
26. Екатерина Георгиева - Русе - 30.01.2001, 08:29
27. Димитър Ковачев - София - 30.01.2001, 15:04
28. Славяна Генинска - Враца - 30.01.2001, 17:09
29. Гено Рупски - Пловдив - 30.01.2001, 17:27
30. Георги Кортенски - София - 30.01.2001, 20:23
31. Камен Добрев - София - 30.01.2001, 20:54
32. Владимир Молотков - София - 30.01.2001, 21:19
33. Николай Николов - Ямбол - 30.01.2001, 22:08
34. Петьо Йорданов - Шумен - 30.01.2001, 24:00
35. Иван Анев - София - 31.01.2001, 15:23 ---> Закъсняло решение
36. Борислав Деянов - София - 31.01.2001, 20:41 ---> Закъсняло решение
37. Владимир Молотков - София - 13.02.2001, 22:54 ---> Закъсняло решение  

Решенията на всички участници:  
За да може всеки лично да се убеди защо класирането е такова и защо има X, а не Y точки, публикуваме всички изпратени решения заедно с изходните кодове на всички програми (с изключение на тези, които пожелаха сорсът им да не се публикува). Можете да ги разгледате от тук (ZIP Format). За всеки участник е създаден и един .log файл, който отразява как са преминали тестовете върху програмата му. Въпросният .log файл се дава само за да добиете представа защо получавате точките, които са ви дадени, но не винаги отразява точната причина за провала на тестовете. Имайте предвид това.  

Контестации:  
Контестации могат да се подават от всички участници, стига да са основателни. Ще се разглеждат само претенции на участници, които са оценени неправилно в резултат от грешка на журито. Моля преди да изпратите контестация, внимателно прочетете условието на задачата за да прецените дали тя е основателна. Журито ще отговори на всички ваши въпроси, свързани с оценяването. Можете да ни пишете на адрес: konkurs@sagabg.net.
 

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.