Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Задача 6 от брой 3/2001 - КРЪГ  

Условието на задача 6 можете да изтеглите от тук (RTF Format) .

Коментари по условието на задача 6:
При извеждането на числа с точност до 3 цифри след десетичната точка, ще бъде приети за верни числа, които или са закръглени с точност до 3-тата цифра след десетичната точка, или са "отрязани" след 3-тата цифра след десетичната точка.
Пример: 1.(6) може да бъде изведено съответно или като "1.667", или като "1.666".


Класиране:
Място Име Град Общо
1 Мартин Вълканов София 20
1 Петър Петров София 20
3 Камен Добрев София 18
4 Николай Чилев София 16
4 Стоян Йорданов София 16
6 Кирил Тодоров София 14
6 Трендафил Трифонов Велико Търново 14
8 Тихомир Върбанов София 12
9 Свилен Стоянов Шумен 11
10 Владимир Молотков София 10
10 Петко Минков Пловдив 10
10 Славяна Генинска Враца 10
13 Владимир Недев Варна 9
14 Свилен Колев София 8
15 Николай Николов Ямбол 7
16 Илиян Ненов Русе 6
17 Димитър Ковачев София 4
18 Валери Цеков Грамада 2
18 Димитър Димитров Добрич 2
18 Константин Диков Варна 2
18 Николай Бобев Варна 2
18 Тодор Тодоров Шумен 2
23 Петър Кормушев Пазарджик 1
23 Петър Павлов Трудовец 1
23 Петър Събев Русе 1

Пълното класиране по тестове можете да видите тук .

Тестовете:  
Тестовете, въз основа на които журито е формирало класирането са достъпни за всички. Можете да ги вземете от тук .  

Коментар по решението и резултатите на участниците:
Последната задача от нашия конкурс позволява множество подходи за решаване. Всеки състезател е намерил някаква своя идея за решение, на което се дължи и точковото разнообразие в резултатите от задачата. Въпреки че този път трудно можем да обобщим всички решения с няколко думи, ще споменем, че след някаква обработка на входните данни често използван подход за опростяване на задачата е намиране на изпъкнала обвивка. По този начин се намалява броят на точките, които разглеждаме при търсенето на кръга. За намирането на самия кръг най-често бяха използвани следните два подхода: първият - разумно изчерпване на възможните кръгове и от тях се избира този с най-малък радиус; при вторият подход итеративно се намира най-малкият кръг за първите две, после за три, за четири и т.н. до N точки.
Шампиони на кръга са Мартин Вълканов и Петър Петров от София, като и двамата успяват да решат правилно всички тестове във времевото ограничение. След тях се нарежда Камен Добрев (също от София), който предложи изключително бързо решение. За съжаление програмата му дава грешка на един от тестовите примери и той трябваше да се задоволи с трето място. След това се нареждат Николай Чилев и Стоян Йорданов с по 16 точки, и Кирил Тодоров (София) и Трендафил Трифонов (Велико Търново) с по 14 точки. Трябва да споменем, че Николай Чилев и Трендафил Трифонов също решават всички тестови примери вярно, но при някои от тях надвишават позволения времеви лимит.

Алгоритмичният анализ на задача 6 можете да прочетете тук.

Задача 6 (Кръг) - участници (по дата и час на последното получено решение):
 1. Трендафил Трифонов - Велико Търново - 29.03.2001, 08:48  
2. Петър Павлов - Трудовец - 02.04.2001, 13:46  
3. Стоян Йорданов - София - 02.04.2001, 13:46  
4. Мартин Вълканов - София - 02.04.2001, 13:47  
5. Валери Цеков - Грамада - 05.04.2001, 14:34
6. Тодор Тодоров - Шумен - 08.04.2001, 16:54  
7. Димитър Димитров - Добрич - 09.04.2001, 12:42  
8. Свилен Стоянов - Шумен - 13.04.2001, 15:13  
9. Петър Кормушев - Пазарджик - 13.04.2001, 17:08
10. Константин Диков - Варна - 14.04.2001, 14:22
11. Николай Бобев - Варна - 14.04.2001, 14:30
12. Кирил Тодоров - София - 14.04.2001, 18:21
13. Тихомир Върбанов - София - 14.04.2001, 19:21
14. Петър Петров - София - 14.04.2001, 19:24
15. Димитър Ковачев - София - 15.04.2001, 10:16
16. Петър Събев - Русе - 15.04.2001, 16:38
17. Петко Минков - Пловдив - 15.04.2001, 20:05
18. Камен Добрев - София - 15.04.2001, 21:49
19. Владимир Недев - Варна - 15.04.2001, 22:01
20. Свилен Колев - София - 15.04.2001, 22:43
21. Илиян Ненов - Русе - 15.04.2001, 23:15
22. Владимир Молотков - София - 15.04.2001, 23:26
23. Славяна Генинска - Враца - 15.04.2001, 23:34
24. Николай Чилев - София - 15.04.2001, 23:51
25. Николай Николов - Ямбол - 15.04.2001, 24:00

Решенията на всички участници:  
За да може всеки лично да се убеди защо класирането е такова и защо има X, а не Y точки, публикуваме всички изпратени решения заедно с изходните кодове на всички програми (с изключение на тези, които пожелаха сорсът им да не се публикува). Можете да ги разгледате от тук .   За всеки участник е създаден и един .log файл, който отразява как са преминали тестовете върху програмата му. Въпросният .log файл се дава само за да добиете представа защо получавате точките, които са ви дадени, но не винаги отразява точната причина за провала на тестовете. Имайте предвид това.  

Контестации:  
Контестации могат да се подават от всички участници, стига да са основателни . Ще се разглеждат само претенции на участници, които са оценени неправилно в резултат от грешка на журито. Моля преди да изпратите контестация, внимателно прочетете условието на задачата за да прецените дали тя е основателна. Журито ще отговори на всички ваши въпроси, свързани с оценяването. Можете да ни пишете на адрес: konkurs@sagabg.net.
 

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.