Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Точки:
  Участник т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 Общо
1 Петко Георгиев Минков 163 478 116 358 172 143 72 217 326 416 2460
2 Петър Иванов Петров 85 32 116 63 85 167 94 257 140 47 1086
3 Петър Стефанов Кормушев 87 54 101 95 61 168 94 261 93 31 1045
4 Петър Стоянов Събев 32 162 81 65 93 124 88 84 108 100 936
5 Димитър Антонов Ковачев 103 112 114 89 85 109 76 8 101 89 886
6 Николай Стойчев Николов 96 45 41 96 57 66 89 84 51 94 718
7 Камен Добрев Добрев 102 95 104 129 35 18 65 8 42 118 716
8 Мартин Вълканов Вълканов 106 17 71 90 70 42 86 53 42 70 646
9 Свилен Василев Колев 54 4 60 15 85 18 55 6 0 36 334
10 Славяна Георгиева Генинска 83 0 0 0 85 9 53 8 89 0 327
11 Николай Георгиев Чилев 90 0 33 0 85 102 0 4 0 0 314
12 Тихомир Цветанов Върбанов 0 0 122 0 0 0 69 8 0 0 199
13 Трендафил Недков Трифонов 0 0 0 0 86 0 76 0 0 0 162
14 Илиян Николаев Ненов 0 0 42 0 0 0 32 4 7 0 84
15 Владимир Недев Недев 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
16 Владимир Василевич Молотков 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
17 Кирил Йорданов Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Стоян Йорданов Йорданов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Изчистена площ:
  Участник т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10
1 Петко Георгиев Минков 23877 131105 6239 67740 4855 1675 119 1667 9108 21215
2 Петър Иванов Петров 12537 8856 6239 11837 2420 1952 154 1974 3914 2398
3 Петър Стефанов Кормушев 12718 14914 5475 17945 1721 1971 154 2004 2608 1571
4 Петър Стоянов Събев 4652 44589 4378 12286 2625 1452 144 642 3009 5087
5 Димитър Антонов Ковачев 15089 30647 6167 16793 2420 1280 124 60 2825 4555
6 Николай Стойчев Николов 14115 12386 2207 18112 1604 774 146 642 1417 4777
7 Камен Добрев Добрев 15011 26107 5595 24462 979 216 106 60 1177 6048
8 Мартин Вълканов Вълканов 15491 4722 3825 16953 1980 492 142 406 1177 3553
9 Свилен Василев Колев 7992 1225 3225 2850 2420 214 90 48 0 1832
10 Славяна Георгиева Генинска 12147 0 0 0 2420 104 87 62 2484 0
11 Николай Георгиев Чилев 13174 0 1787 0 2420 1194 0 28 0 9
12 Тихомир Цветанов Върбанов 0 0 6575 0 0 0 114 60 0 0
13 Трендафил Недков Трифонов 0 0 0 0 2442 0 124 0 0 0
14 Илиян Николаев Ненов 0 0 2265 0 0 0 52 28 195 0
15 Владимир Недев Недев 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
16 Владимир Василевич Молотков 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0
17 Кирил Йорданов Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Стоян Йорданов Йорданов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  сума: 146803 274551 53977 188978 28306 11718 1642 7681 27914 51045

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.