Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Класиране:
Място Име Град Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 Тест 9 Точки
1 Николай Николов Ямбол 2 2 2 2 2 2 2 3 0 17
2 Трендафил Трифонов Велико Търново 2 2 2 2 2 0 2 3 0 15
3 Николай Чилев София 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12
3 Стоян Йорданов София 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12
5 Петър Кормушев Пазарджик 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
5 Петър Събев Русе 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
5 Свилен Колев София 0 2 2 2 2 0 2 0 0 10
8 Владимир Молотков София 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8
8 Петко Минков Пловдив 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
8 Тихомир Тодоров Велико Търново 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8
11 Валери Цеков Грамада 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
12 Камен Добрев София 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
13 Владимир Недев Варна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Деян Ламбов Пловдив 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Димитър Димитров Добрич 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Петър Петров София 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Екатерина Георгиева Русе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Владимир Молотков
(закъсняло решение)
София 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12
- Ивайло Бадинов
(закъсняло решение)
Силистра 2 0 2 2 2 0 0 0 0 8
- Стефан Минков
(закъсняло решение)
Габрово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.