Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг

Правила за участие


Участие:
Допускат се всички желаещи, единствено ограничение – да нямат връзка с MusalaSoft Ltd.
Форма на конкурса:
1.     Задочно –от месец 10.2000 в продължение на 6 броя се публикува по една задача на брой. Във всеки задочен кръг се определя победител, който получава награда (gift-certificate за Most Computers на стойност 50 USD)

2.     Финален присъствен кръг през месец 05.2001 с 16-те най-добре представили се от задочните кръгове

Обявяване на резултатите от задочните кръгове:

През един брой на списанието се публикуват (т.е. в брой X излизат резултатите от задачата публикувана в брой X-2): 1.     Идея на решението (алгоритъма) на задачата.2.     Класиране за конкретната задача, както и обявяване на победителя за този задочен кръг, който ще получи наградата на кръга.3.     Общо моментно класиране (от всички минали задочни кръгове), валидно за финалния кръг.4.     На site-a на PC Magazine се публикува всичко по т.1, т.2, т.3, както и:Текста на задачата
Тестовете и правилните отговори на тестовете, с които журито е проверявало изпратените решения, както и начина на оценка. Целта е проверката и класирането да са максимално открити и прозрачни и всеки участник да може и сам да провери собственото си решение и да се убеди, че е оценен правилно.

Оценка на изпратените решения:
Обща схема:
След набор от тестове на изпълнимите програми на състезателите, всяко решение се оценява с цяло число брой точки между 0 и 20 включително. За финалния кръг се сумират точките от задочните кръгове на всеки участник и се класират 16-те участника с най-висок резултат. Оценка на задача от задочен кръг: Журито подготвя набор от тестове (входни данни) за конкретната задача. На всеки тест, съобразно сложността му , се съпоставят определен брой точки, които състезателят получава, ако решението му премине успешно теста. Броят на тестовете, както и точкуването им, не са известни предварително – известно е само че сумата от точките на всички тестове е 20. Схема на оценка на един тест: На всеки тест журито предварително съпоставя време (определен брой секунди) за което програмата на състезателите трябва да завърши. Нека за конкретен тест са определени точки n и време t. Стартира се програмата на състезателя. Възможни са следните ситуации: -     Случва се Грешка по време на изпълнение на програмата (Run-time Error) – присъждат се 0 (нула) точки. -     Програмата не завършва за определеното време t – изпълнението й се прекъсва и се присъждат 0 (нула) точки. -     Програмата завършва за определеното време t, но генерираният от нея резултат не е верен (задачата не е решена правилно) –присъждат се 0 (нула) точки. -     Програмата завършва за определеното време t и генерираният от нея резултат е верен – присъждат се n точки (определените за теста). Забележка: От горните правила се вижда че всеки тест се присъждат или максимално определените за него точки или 0 (нула), т.е. няма частичен резултат – един тест е или успешен или неуспешен.
Особености по тестването:

-
     Платформа: Windows NT/2000.
-
     Всички решения се тестват на един и същи компютър. 
-
     При измерване на времето се оценява действително отделеното от ядрото на Windows процесорно време за работа на проверяваната задача. -     При работата си, програмите на състезателите имат право да използват за временни файлове дисково пространство до 100MB в текущата дитектория.
Състезателите изпращат:

Задължително:
-     изпълним EXE файл;  за тези, които пишат на JavaCLASS файл или JAR архив като компилацията задължително е била с JDK 1.2.2 -     Source кода на решението не се оценява (т.е. не влияе на резултата, но задължително трябва да се изпрати)

По желание
(не се оценява): -    описание на решението и реализирания алгоритъм (евентуално може да се публикува в списанието и на site-а на PC Magazine) Всички решения се изпращат по e-mail. Проверяват се само решения получени не по-късно от обявената крайна дата за съответния задочен кръг. При изпращане на няколко решения от един състезател се оценява само последното, пристигнало не по-късно от обявената крайна дата. Информация за идентификация която всеки състезател трябва да впише в e-mail-а с решението на задачата:

-  Трите имена (по паспорт)
- Възраст
- Град
- Занимание (професия)
Важно: Изпратеният e-mail трябва да е не по-голям от 1MB. E-mail с размер над 1MB няма да се проверява.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.