Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Задача 3 от брой 12/2002 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

The Winner
Иван Станишев (в средата), победителят в третия кръг на конкурса по програмиране, получи Грамота и талон за покупка на компютърни компоненти на стойност 50USD от управителя на Мусала Софт Делян Лилов. Иван получи и MP3 player DIVA MusikPen осигурен от Дигитален свят, английски мултимедиен интерактивен самоучител от фирма Brainware, "CD Cooking Book" на ENIAK Software и едногодишен абонамент за списание PC Magazine BG.


Условие на задача 3:
"Пиер, новият програмист на Монблан Ложи, приключи успешно изпитателния си срок и сега е включен в екип на фирмата за работа по нов проект. Преди да започне работата по един проект обикновено трябва да бъдат решени много организационни и технически задачи. Най-важната от тях е разпределянето на отделните части на проекта между програмистите..."

Пълното условие на задачата (RTF Format) можете да намерите в брой 12/2002 на списание PC Magazine или да свалите от тази страница.


Коментар по условието на задача 3:
Журито на конкурса се извинява за следната допусната неточност в условието на задачата:
Числото в изходния файл на примера трябва да е 27, а не 17 (както е публикувано в списанието).


Класиране:
Място Име Град Общо
1* Иван Станишев Габрово 100
2 Александър Мавров Ямбол 100
2 Андрей Николов София 100
2 Антони Средков Бургас 100
2 Борислав Първанов Русе 100
2 Владимир Молотков София 100
2 Димитър Попов София 100
2 Захари Караджов София 100
2 Иван Георгиев Бургас 100
2 Илиян Илиев София 100
2 Кирил Минков Пловдив 100
2 Мартин Чилев В.Търново 100
2 Николай Тодоров София 100
2 Николай Чилев София 100
2 Петко Минков Пловдив 100
2 Радослав Герганов София 100
2 Тодор Манев В.Търново 100
18 Владимир Недев Варна 90
18 Иван Тончев София 90
20 Валентин Михов Варна 80
20 Иван Анев София 80
20 Йордан Гордеев В.Търново 80
23 Боян Георгиев Г.Оряховица 70
23 Георги Цанков София 70
23 Нели Стефанова В.Търново 70
23 Никола Арнаудов София 70
23 Николай Маринов Шумен 70
23 Николай Николов Ямбол 70
23 Петър Митров София 70
23 Тихомир Стоянов Първомайци 70
31 Явор Бойчев София 50
32 Милослав Средков Бургас 40
33 Ангел Джигаров Бургас 20
33 Антон Димитров Варна 20
33 Владимир Цанев София 20
33 Иван Пешев София 20
33 Момчил Иванов Ямбол 20
38 Георги Герганов Плевен 14**
39 Атанас Ковачев София 10
39 Георги Друмев Бургас 10
39 Даниела Цветанова В.Търново 10
39 Иван Бобев Сливен 10
39 Илия Тоцев Плевен 10
39 Мирослав Калъпов Казанлък 10
39 Пламен Томов София 10
39 Свилен Колев София 10
47 Павел Хараламбов Бургас 7**
48 Александър Леков Хасково 0
48 Валери Вучов София 0
48 Владимир Ралев Бургас 0
48 Иван Йосифов София 0

*Виж коментар по резултатите на участниците по-долу.

**Точките на участниците, чиито решения използват грешно име на входния файл са намалени с 30%.

Също така, можете да видите пълното класиране по тестове.


Тестовете (ZIP Format), въз основа на които журито е формирало класирането, са достъпни за всички. Можете да ги намерите чрез съответния линк.


Коментар по решението и резултатите на участниците:
Както се очакваше, голям брой участници (17) успяха да решат напълно задача в поставените рамки. За да се определи победител се наложи да използваме като критерий времето за работа върху най-"сложния" тест (номер 9). Програмите на 17-те участника бяха изпълнени многократно с този тест, за да се получи ясна разлика във времената за работа. Най-бързо се оказа решението на Иван Станишев. Близко до времето на победителя са времената на Илиян Илиев, Николай Тодоров и Захари Караджов. Още тринадесет участника предложиха добри решения, които при малко по-голямо времево ограничени биха заслужили (почти) пълен брой точки.
Немалко участници се опитаха да решат задачата с "greedy" или "backtracking" алгоритми. За тази стандартна задача това видимо не можеше да доведе до добър резултат.

Предлагаме Ви и алгоритмичен анализ на задача 3.


Задача 3 (Разпределение) - участници (по дата и час на последното получено решение):
 1. Николай Маринов - Шумен - 27.12.2002, 00:27
 2. Тодор Манев - Велико Търново - 28.12.2002, 21:22
 3. Атанас Ковачев - София - 01.01.2003, 19:00
 4. Даниела Цветанова - Велико Търново - 04.01.2003, 02:01
 5. Мартин Чилев - Велико Търново - 04.01.2003, 16:14
 6. Георги Герганов - Плевен - 04.01.2003, 16:25
 7. Владимир Цанев - София - 05.01.2003, 13:55
 8. Илиян Илиев - София - 08.01.2003, 10:22
 9. Иван Пешев - София - 09.01.2003, 10:27
10. Николай Чилев - София - 09.01.2003, 21:14
11. Иван Йосифов - София - 10.01.2003, 21:48
12. Йордан Гордеев - Велико Търново - 11.01.2003, 10:55
13. Боян Георгиев - Горна Оряховица - 11.01.2003, 21:25
14. Ангел Джигаров - Бургас - 14.01.2003, 12:47
15. Антон Димитров - Варна - 14.01.2003, 15:53
16. Владимир Недев - Варна - 14.01.2003, 19:52
17. Петър Митров - София - 14.01.2003, 20:15
18. Пламен Томов - София - 14.01.2003, 21:39
19. Явор Бойчев - София - 15.01.2003, 09:38
20. Валери Вучов - София - 15.01.2003, 09:46
21. Иван Бобев - Сливен - 15.01.2003, 12:37
22. Борислав Първанов - Русе - 15.01.2003, 13:39
23. Владимир Ралев - Бургас - 15.01.2003, 13:42
24. Никола Арнаудов - София - 15.01.2003, 14:17
25. Тихомир Стоянов - Първомайци - 15.01.2003, 17:02
26. Мирослав Калъпов - Казанлък - 15.01.2003, 18:15
27. Иван Георгиев - Бургас - 15.01.2003, 19:18
28. Петко Минков - Пловдив - 15.01.2003, 19:30
29. Кирил Минков - Пловдив - 15.01.2003, 19:35
30. Иван Тончев - София - 15.01.2003, 20:02
31. Андрей Николов - София - 15.01.2003, 20:05
32. Захари Караджов - София - 15.01.2003, 20:25
33. Антони Средков - Бургас - 15.01.2003, 20:42
34. Иван Станишев - Габрово - 15.01.2003, 21:40
35. Илия Тоцев - Плевен - 15.01.2003, 22:12
36. Георги Цанков - София - 15.01.2003, 22:22
37. Радослав Герганов - София - 15.01.2003, 22:23
38. Иван Анев - София - 15.01.2003, 23:12
39. Александър Мавров - Ямбол - 15.01.2003, 23:39
40. Валентин Михов - Варна - 15.01.2003, 23:35
41. Момчил Иванов - Ямбол - 15.01.2003, 23:46
42. Свилен Колев - София - 15.01.2003, 23:46
43. Павел Хараламбов - Бургас - 15.01.2003, 23:48
44. Николай Николов - Ямбол - 15.01.2003, 23:50
45. Георги Друмев - Бургас - 15.01.2003, 23:51
46. Александър Леков - Хасково - 15.01.2003, 23:53
47. Николай Тодоров - София - 15.01.2003, 24:00
48. Милослав Средков - Бургас - 15.01.2003, 24:00
49. Владимир Молотков - София - 15.01.2003, 24:00
50. Димитър Попов - София - 15.01.2003, 24:00
51. Нели Стефанова - Велико Търново - 15.01.2003, 24:00


Решения на всички участници:
За да може всеки лично да се убеди защо класирането е такова и защо има X, а не Y точки, публикуваме всички изпратени решения заедно с изходните кодове на всички програми (с изключение на тези, които пожелаха сорсът им да не се публикува).
За всеки участник са създадени .log файлове, които отразяват как са преминали тестовете върху програмата му. Въпросният .log файл се дава само за да добиете представа защо получавате точките, които са ви дадени, но не винаги отразява точната причина за провала на тестовете. Имайте предвид това.


Контестации:
Контестации могат да се подават от всички участници, стига да са основателни. Ще се разглеждат само претенции на участници, които са оценени неправилно в резултат от грешка на журито. Моля преди да изпратите контестация, внимателно прочетете условието на задачата за да прецените дали тя е основателна. Журито ще отговори на всички ваши въпроси, свързани с оценяването.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.