Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Правила за участие


 • Форма на Конкурса
  1. Задочно - започвайки от месец октомври 2002, в продължение на 6 броя - 6 кръга, се публикува по една задача на кръг в списание PC Magazine България. Във всеки задочен кръг се определя победител, който получава сертификат от Мусала Софт и талон на стойност $50 за покупка на компютърни продукти.
  2. Финален-присъствен кръг се провежда през месец май 2003 с 12-те най-добре представили се участници от задочните кръгове.

 • Участие
  • Право на участие има всеки желаещ, който не е свързан пряко с Мусала Софт.
  • Участниците във всеки задочен кръг изпращат решенията си на текущата задача по e-mail на адреса на редакцията - konkurs@sagabg.net - или на адреса на журито - konkurs@musala.com. Всеки e-mail трябва да съдържа:
   1. Личните данни на участника:
    • трите имена;
    • град;
    • дата на раждане (дд.мм.гггг);
    • занимание/професия;
    • e-mail и телефон за контакт.
   2. Решението на задачата:
    • изпълним EXE файл, с който се извършва проверката; за тези които пишат на JAVA - всички необходими CLASS файлове или JAR архив, като компилацията е била с JDK 1.3; в случай че условието на задача изисква повече от един изпълним файл, то споменатите условия се отнасят за всеки един от тях;
    • Сорс-код на решението, който не се оценява (т.е. не влияе на резултата), но задължително трябва да се изпрати;
    • По желание (не се оценява), описание на решението и реализирания алгоритъм, което ще бъде сложено на сайта на Конкурса и може да се публикува в списанието.
   Всеки изпратен e-mail трябва да е не по-голям от 1MB. E-mail с размер над 1MB няма да се проверява!

 • Оценка на изпратените решения в задочните кръгове
  • Схема на проверка:
   • Журито подготвя набор от тестове (входни данни) за конкретната задача. На всеки тест, съобразно сложността му, се съпоставят определен брой точки - максималният брой точки, който може да получи всеки състезател, ако решението му премине успешно теста. Броят на тестовете и разпределението на точките между тях не са предварително известни. Знае се само, че за всяка задача сумата от максималните точки на всички тестове е 100.
   • На всеки тест журито предварително съпоставя време (определен брой секунди), за което програмата на всеки участник трябва да завърши теста. В случай, че програмата надвиши времето за работа, то тестът ще се счете за неуспешен (без значение дали генерираният от програмата резултат е верен или не) и ще му бъдат присъдени 0 точки.
   • Ако при изпълнението на програмата на участник за даден тест се получи грешка по време на изпълнение на програмата (Run-time Error), то тестът ще се счете за неуспешен и ще му бъдат присъдени 0 точки.
   • Ако програмата завърши тест в определеното време и в условието на задачата не е указана друга схема за оценяване, то ще бъдат присъдени или всички точки определени за теста (при верен резултат) или 0 точки (ако резултатът генериран от програмата е грешен).
  • Особености по тестването:
   • Всички решения се тестват на един и същи компютър;
   • Проверката се извършва под Windows XP, с инсталиран .NET Framework (Service Pack 2);
   • Свободната оперативна памет, при изпълнението на програмите на участниците, ще е поне 128MB;
   • При работата си, програмите на участниците имат право да използват временни файлове в текущата директория, като файловете могат да заемат до 100MB дисково пространство.

 • Обявяване на резултатите от задочните кръгове
  През един брой на списанието (т.е. в брой X излизат резултатите от задачата публикувана в брой X-2) се публикуват:
  1. Идея на решението (алгоритъма) на задачата.
  2. Класиране за конкретната задача, както и обявяване на победител на задочния кръг.
  3. Общото класиране до момента - на база всички задочни кръгове, които са се провели.
  На сайта на Конкурса се публикува всичко по т.1, т.2, т.3, както и:
  • Текста на задачата, като условието на текущата задача се публикува 20 дни преди крайния срок за изпращане на решения.
  • Тестовите примери, с които е извършена проверката; програмите на всички участници, изпратили решения; както и начина на оценка. Целта е проверката и класирането да са максимално открити и прозрачни, и всеки участник да може сам да провери собственото си решение и да се убеди, че е оценен правилно.

 • Участие във финалния-присъствен кръг
  След проверката на всеки задочен кръг, се сумират точките от всички кръгове до момента за всеки участник - така се изготвя текущото общо класиране. След провеждането на всичките шест задочни кръга, общото класиране става крайно. Участниците, заемащи първите 12 места в крайното общо класиране, получават покана за участие във финалния-присъствен кръг.

*Включвайки се в Конкурса, всеки участник приема настоящите правила.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.