Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2003 - МОДУЛНА СТРУКТУРА

Провел се с подкрепата и като турнир на
Победител във 2-ри кръг от конкурса на PC Magazine и Musala Soft стана Владимир Недев.


Условие на задача 2:

При създаването на една голяма програмна система отделните програмни фрагменти са групирани в M модула. Фрагментите ще означаваме с естествените числа 1,2,...,N, а модулите – със списъците на фрагментите им. Между някои модули, както и между някои фрагменти на един модул съществуват ориентирани връзки, на които са присвоени цели положителни тегла, определящи доколко “сложна” е връзката...

Пълното условие на задачата (DOC, HTML) можете да намерите в брой 11/2002 на списание PC Magazine или да свалите от тази страница.


Коментар по условието на задача 2:

 • При обединяване на два последователни модула, за които има връзка от всеки към другия (на пример за фиг.2 от условието при команди "split 5" и "join 9 5") тази от двете връзки, която не се използва за обединението на двата модула остава междумодулна. За разглеждания по-горе пример ("split 5" и "join 9 5" за фиг.2) връзката от 9 към 5 става вътрешномодулна, а от 5 към 1 остава външномодулна.
 • Балансът получен от работата на програма на участник ще се разглежда като число с 6 цифри след десетичната точка.
 • При присъждането на точки за съответен тест (при коректна последователност от преобразуващи оператори) програмите ще получат брой точки, пропорционален на подобрението на баланса спрямо най-голямото подобрение на баланс от програма на участник. В случай, че балансът не е подобрен ще бъдат присъдени 0 точки.

Мнения и отговори


Класиране:

Място Име Град Общо
1 Владимир Недев Варна 91
2 Орлин Колев София 78
3 Евтим Георгиев София 73
4 Ангел Джигаров Бургас 72
5 Владимир Ралев Бургас 65
6 Златко Михайлов Ямбол 60
6 Стоян Йорданов София 60
8 Тодор Петков София 58
9 Камен Добрев София 57
10 Боян Георгиев Горна Оряховица 53
11 Александър Андонов Варна 50
12 Антон Димитров Варна 49
12 Мехти Мемиш София 49
14 Павел Владов Горна Оряховица 35
15 Цветан Комаров Пазарджик 31
16 Александър Мавров* Ямбол 27
16 Кирил Минков* София 27
16 Петко Минков* София 27
19 Стефан Павлов Сливен 24
20 Илиян Илиев София 16
21 Радослав Герганов София 15
22 Стефан Стефанов Варна 14
23 Цветомир Цонев Севлиево 11
24 Станислав Асенов Казанлък 10
25 Живко Тянков Хасково 9
25 Николай Милчев София 9
25 Тихомир Стоянов Първомайци 9
28 Владимир Цанев София 8
29 Максим Запрянов Хасково 7
30 Владимир Молотков София 0
30 Йордан Зайков Пловдив 0
30 Стефан Ташев Ямбол 0

* Точките на Александър Мавров, Кирил Минков и Петко Минков са разделени на 3, поради еднаквостта на предадените решения.

Също така, можете да видите подобрението на баланса след работата на програмите и сътоветните точки по тестове.


Тестовете (ZIP Format), въз основа на които журито е формирало класирането, са достъпни за всички. Можете да ги намерите чрез съответния линк.


Коментар по решението и резултатите на участниците:

Тук може да намерите анализ на задача 2.

Може да прочетете и коментара на Владимир Молотков, които е направил задълбочен анализ на задачата.


Задача 2 (Модулна Структура) - Получени до момента решения (по дата и час)

 1. Владимир Цанев - София - 14.12.2003, 07:38
 2. Стефан Павлов - Сливен - 14.12.2003, 12:26
 3. Боян Георгиев - Г.Оряховица - 14.12.2003, 18:55
 4. Владимир Ралев - Бургас - 14.12.2003, 19:55
 5. Стефан Ташев - Ямбол - 14.12.2003, 20:43
 6. Станислав Асенов - Казанлък - 15.12.2003, 04:12
 7. Ангел Джигаров - Бургас - 15.12.2003, 20:25
 8. Орлин Колев - София - 15.12.2003, 23:30
 9. Тихомир Стоянов - Първомайци - 16.12.2003, 11:56
 10. Цветан Комаров - Пазарджик - 16.12.2003, 16:05
 11. Илиян Илиев - София - 16.12.2003, 17:40
 12. Павел Владов - Г.Оряховица - 16.12.2003, 18:03
 13. Тодор Петков - София - 16.12.2003, 18:21
 14. Николай Милчев - София - 16.12.2003, 18:21
 15. Златко Михайлов - Ямбол - 16.12.2003, 19:05
 16. Максим Запрянов - Хасково - 16.12.2003, 19:52
 17. Живко Тянков - Хасково - 16.12.2003, 21:40
 18. Цветомир Цонев - Севлиево - 16.12.2003, 21:41
 19. Антон Димитров - Варна - 16.12.2003, 21:44
 20. Владимир Недев - Варна - 16.12.2003, 22:44
 21. Радослав Герганов - София - 16.12.2003, 23:11
 22. Александър Мавров - Ямбол - 16.12.2003, 23:23
 23. Петко Минков - София - 16.12.2003, 23:39
 24. Стоян Йорданов - София - 16.12.2003, 23:43
 25. Александър Андонов - Варна - 16.12.2003, 23:44
 26. Евтим Георгиев - София - 16.12.2003, 23:44
 27. Владимир Молотков - София - 16.12.2003, 23:45
 28. Стефан Стефанов - Варна - 16.12.2003, 23:45
 29. Кирил Минков - София - 16.12.2003, 23:46
 30. Йордан Зайков - Пловдив - 16.12.2003, 23:50
 31. Камен Добрев - София - 16.12.2003, 23:50
 32. Мехти Мемиш - София - 16.12.2003, 23:51

Решения на всички участници:

За да може всеки лично да се убеди защо класирането е такова и защо има X, а не Y точки, публикуваме всички изпратени решения заедно с изходните кодове на всички програми (с изключение на тези, които пожелаха сорсът им да не се публикува).

За всеки участник са създадени .log файлове, които отразяват как са преминали тестовете върху програмата му. Въпросният .log файл се дава само за да добиете представа защо получавате точките, които са ви дадени, но не винаги отразява точната причина за провала на тестовете. Имайте предвид това.


Контестации:

Контестации могат да се подават от всички участници, стига да са основателни. Ще се разглеждат само претенции на участници, които са оценени неправилно в резултат от грешка на журито. Моля преди да изпратите контестация, внимателно прочетете условието на задачата за да прецените дали тя е основателна. Журито ще отговори на всички ваши въпроси, свързани с оценяването.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.