Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2005 - ПОДАРЪК - Резултати от работата на програмите


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Общо
1 Ивелина Захариева София 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
2 Радослав Герганов София 10.00 5.25 6.92 7.03 6.11 8.72 8.85 9.64 9.21 4.94 76.67
3 Васил Поповски София 10.00 7.22 8.18 7.03 8.53 7.52 6.76 7.46 7.34 6.23 76.29
4 Ивайло Бояджиев Кюстендил 10.00 6.58 6.67 6.58 7.86 6.69 7.93 6.24 7.07 5.81 71.43
5 Ростислав Руменов Шумен 10.00 6.67 7.01 7.65 7.86 6.61 5.90 5.35 7.73 5.66 70.43
6 Илия Тоцев София 10.00 3.80 4.54 7.76 6.56 6.30 5.23 3.76 4.96 3.52 56.42
7 Велислав Николов София 5.38 5.47 0.00 5.31 6.73 0.00 4.69 5.46 6.30 5.12 44.48
8 Атанас Ковачев София 10.00 3.80 5.19 3.82 5.50 3.42 2.21 2.64 3.33 3.68 43.59
9 Кирил Арабаджийски София 4.12 3.71 3.60 3.71 5.05 3.35 2.47 2.72 4.39 3.05 36.19
10 Момчил Иванов Ямбол 10.00 0.00 5.14 0.00 5.41 3.96 2.47 3.10 4.39 0.00 34.48
11 Иван Иванов София 0.65 4.26 4.22 3.69 4.90 3.67 2.28 2.40 3.97 3.09 33.14
12 Климент Ненов Нови Пазар 0.00 3.38 4.12 4.41 5.63 4.21 0.00 0.00 4.39 3.23 29.37
13 Петър Иванов Шумен 2.12 4.44 0.00 3.97 4.90 0.00 2.50 2.80 4.11 3.01 27.86
14 Свилен Марчев София 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00
15 Орлин Колев София 10.00 3.21 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 1.40 16.47
16 Стефан Стефанов Лом 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 15.35
17 Александър Георгиев София 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80
18 Ангел Владов Горна Оряховица 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
18 Емил Ибришимов Стара Загора 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
18 Йосиф Йосифов Велико Търново 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
18 Нено Галев София 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
18 Павел Владов Горна Оряховица 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
18 Веселин Георгиев София 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
24 Невен Николов Бургас 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.38
25 Деян Дойчев* Стара Загора 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
25 Мартин Гогов* София 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
27 Ангел Джигаров Бургас 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Ивайло Странджев София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Любомир Господинов София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Точките на Деян Дойчев и Мартин Гогов са намалени с 50%, защото програмите им не четат и пишат в правилните файлове.

Таблицата отразява броя на ходовете направени от програмите на участниците.

Точките които се присъждат за тест са 0, ако програмата не спазва условията или вади некоректен резултат и (10*MIN)/C, където C е отговорът на състезателя, а MIN е минималният, който е бил намерен от програма на някой от участниците в конкурса.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.