Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Тук е разгледана една примерна игра между двама съперника. Всеки прави по 5 хода. В оригиналната игра ходовете за всеки играч ще са 10, тъй като ще бъдат раздадени по 10 карти. Ходовете на играчите ще се отбелязват като (x,x,x,x)(<карта>)(x,x,x,x). Двете четворки числа показват колко акции са купени или продадени от всеки вид. <карта> обозначава картата, която е играна.

Можете да видите съответните входни и изходни данни за тази игра тук.

В началото цените на акциите на всички компании са по 100 и броя акции от всеки вид в банката е по 40.

Ход 1 на играч 1 е (2,0,0,0)(100_А_10_3)(0,0,0,0). Цените на акциите са (200,90,90,90), а парите на играч 1 стават 100.

Ход 1 на играч 2 е (0,0,2,0)(40_D_50_A)(0,0,0,0). Цените на акциите са (150,90,90,130), а парите на играч 2 стават 120.

Ход 2 на играч 1 е (0,1,0,0)(1/2_C_2x_A)(-2,0,0,0). Цените на акциите са (250,90,40,130), а парите на играч 1 стават 610.

При този ход стойността на акциите на компания A стават 300. Според условието на играта стойността им става 250, а на играч 1 се изплащат 2*(300-250) = 100 пари, тъй като той има 2 такива акции.

Ход 2 на играч 2 е (0,0,3,0)(100_C_10_3)(0,0,0,0). Цените на акциите са (240,80,140,120), а парите на играч 2 стават 0.

Ход 3 на играч 1 е (0,5,0,0)(2x_B_1/2_C)(0,0,2,0). Цените на акциите са (240,160,70,120), а парите на играч 1 стават 70.

Ход 3 на играч 2 е (0,0,0,0)(60_C_30_B)(0,0,-4,0). Цените на акциите са (240,130,130,120), а парите на играч 2 стават 520.

Ход 4 на играч 1 е (0,0,0,0)(60_B_30_C)(0,-5,0,0). Цените на акциите са (240,190,100,120), а парите на играч 1 стават 1020.

Ход 4 на играч 2 е (1,0,0,2)(2x_A_1/2_B)(0,0,-1,0). Цените на акциите са (250,90,100,120), а парите на играч 2 стават 370.

При този ход след удвояването на стойността си цената на акциите на компания A става 480. Цената автоматично става 250 и на играч 2 се изплащат 1*(480-250) = 230 пари, тъй като той има 1 такава акция. Цената на акциите на компания B става 90, тъй като 190/2 = 95 и според правилата на играта това се закръгля към 90.

Ход 5 на играч 1 е (0,7,0,0)(60_B_30_D)(0,0,0,0). Цените на акциите са (250,150,100,90), а парите на играч 1 стават 390.

Ход 5 на играч 2 е (1,0,0,0)(40_A_50_B)(0,0,0,0). Цените на акциите са (250,100,100,90), а парите на играч 2 стават 200.

След като всеки играч е изиграл по 5 хода първият има (0,8,2,0) акции и 390 пари, а вторият (2,0,0,2) акции и 200 пари. Ако това беше последен ход в играта последните ходове на двамата играчи щяха да са невалидни, тъй като те купуват акции на компании, на които след това учеличават цената. Според условието такъв ход не е позволен, тъй като след края на играта всички акции на играчите се преобразуват във съответната им ценова стойност.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.