Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Финален кръг 2005-2006 година
Снимки на състезателите:

Александър Георгиев

Ангел Джигаров

Иван Иванов

Ивайло Бояджиев

Ивелина Захариева

Момчил Иванов

Павел Владов

Ростислав Руменов

Светослав Колев

Свилен Марчев

Васил Поповски

Веселин Георгиев
Снимки от състезанието:
Снимки от награждаването:
Организатори:

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.