Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 1 от брой 10/2008 - Гама лъчи

Победител в първи кръг от Четиринадесетото издание на конкурса по програмиране на PC Magazine Bulgaria и Мусала Софт стана Веселин Георгиев. Той спечели принтер за етикети на Brother, осигурен от списанието и рекламни материали и грамота от Мусала Софт. Наградите бяха връчени от Тервел Няголов, главен редактор на PC Magazine Bulgaria и Пламен Цеков, Технически директор – Мусала Софт.


Условие на задача 1

Задача 1 можете да намерите в брой 10/2008 на PC Magazine Bulgariа. Задачата можете да нaмерите и на този сайт в (PDF) и (DOC) формат. Изпращайте решенията си не по късно от 11 Ноември, като използвате формата за качване на решения в този сайт.

Уточнения по условието

 • За всеки тест програмата трябва да работи за не повече от 25 секунди.
 • Ограничението за използваната оперативна памет е 256MB.
 • В 40% от тестовите примери ще е изпълнено N<=30000.
 • Ако два лъча се пресичат, потенциалът в опасната точка да се изчислява като сума от потенциала върху единия лъч (в точката, която е най-близо до другия лъч) и потенциала върху другия лъч (в точката, която е най-близо до първия).

 • Подробно обяснение на примера в задачата:
  - за опасната точка с координати (2,2,1), образувана от първия и втория лъч, изчисляваме потенциала като сума от потенциалите, създавани в точката (2,2,1) от първия източник (Fi(d1)=Fi0*e^(-mu*d1)=1.0*e^(-0.3*2)=0.548811... , където d1=разстоянието между източника (0,2,1) и опасната точка) и от втория източник (Fi(d2)=Fi0*e^(-mu*d2)=1.0*e^(-0.3*sqrt(3))=0.594749..., където d2=разстоянието между източника и опасната точка). За общия потенциал в опасната точка получаваме Fi(d1)+Fi(d2)=0.548811+0.594749=1.14356 и тъй като изискваната максимална грешка в потенциала е 0.0001, и двата отговора 1.1435 и 1.1436 се считат за верни.
  - кандидатът за опасна точка с координати (4,2,1), образуван на първия и третия лъч има потенциал Fi0*e^(-mu*4) + Fi0*e^(-mu*sqrt(5)) = 0.301194+0.511288=0.812482, което е по-малко от FiMax, откъдето следва, че точката не е опасна.
  - тъй като първия и втория лъч не само са на разстояние, не по-голямо от 0.0001, но и се пресичат, то и двата потенциала, участващи в сумата, се изчисляват в една и съща точка (2,2,1). Това се отнася и до лъчите 1 и 3.

 • Ако върху два лъча има опасна точка, то във всяка от проекционните равнини ще е налице явно пресичане на лъчите. Това означава, че независимо колко близко се намират два лъча в проекционната равнина, ако не се пресичат, опасна точка не може да се образува. Така условието за съществуване на опасна точка върху два лъча се надгражда до <<разстоянието между лъчите в пространството трябва да е не по-голямо от 0.0001 и проекциите им във всяка от трите проекционни равнини се пресичат>>.

 • Броят на цифрите след десетичната запетая при отпечатване на потенциалите в отговора не е от значение. Важно е само абсолютната стойност на разликата между очаквания и отпечатания от участника потенциал да е не по-голяма от 0.0001. Това означава, че правилни резултати за потенциала в отговора на примерния тест са както 1.1435, така и 1.1436, 1.143560974451, 1.143599999999.Класиране:

Контестации и забележки можете да изпращате на konkurs@musala.com не по-късно от 21 Ноември.

Място Име Град Общо Време
1 Веселин Георгиев София 80 3.53
2 Александър Георгиев София 80 9.83
3 Борис Странджев София 60 0.84
4 Иван Георгиев Плевен 40 0.22
5 Петър Чакалов Сливен 20 0.01
6 Пламен Томов София 20 0.01
7 Станислав Узунчев Казанлък 20 0.02
8 Антон Саров Русе 20 0.02
9 Велислав Николов София 20 0.02
10 Йордан Маджунков Плевен 20 0.02
11 Красимир Георгиев Исперих 20 0.02
12 Ивайло Бояджиев Кюстендил 20 0.02
13 Деян Чакъров София 20 0.02
14 Богдан Шарков София 20 0.02
15 Васил Великов София 20 0.02
16 Георги Ацев София 20 0.02
17 Климент Ненов София 20 0.02
18 Георги Йорданов Сливен 20 0.02
19 Иван Тодоров Бургас 20 0.02
20 Румен Христов Шумен 20 0.03
21 Николай Хубанов Габрово 20 0.03
22 Емануел Мартинов Плевен 20 0.05
23 Стоян Кръстев София 20 0.08
24 Велимир Милев София 20 0.16
25 Калоян Радев Добрич 20 0.19
26 Владимир Цанев София 20 0.25
27 Христо Георгиев София 20 0.42
28 Дамян Станчев** Плевен 14 0.02
29 Ивайло Данколов* Мездра 14 0.02
30 Яна Димова** Добрич 14 0.03
31 Георги Герганов София 0 0.00
32 Борис Белчев Пловдив 0 0.00
33 Никола Николов София 0 0.00
34 Ивайло Петров София 0 0.00

* Точките на участника са намалени с 30%, защото решението му трябваше да бъде компилирано отново от журито.
** Точките на участника са намалени с 30%, защото програмата му чете или пише в грешен файл или от/на стандартния вход/изход.


Всички тестове, решения и логове на участниците можете да намерите тук

Тук може да прочетете анализ на задачата, изпратен от победителя в кръга - Веселин Георгиев.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.