Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2008 - Маниашка писта

Победителят във втори кръг - Недялко Присадников е студент 2 курс в специалност „Приложна математика” – ФМИ, СУ. Постигнатият от него резултат от 93.80 (от 100) точки го нарежда на първо място сред участниците. Той получи почетна купа на ФМИ връчена лично от проф. Иван Сосков, Декан на ФМИ; абонамент и HP iPaq Voice Messenger Wi-Fi от PC Magazine Bulgaria; грамота и рекламни материали от Мусала Софт.


Факултет по Математика и Информатика
http://www.fmi.uni-sofia.bg/

Факултетът по Математика и Информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски” (най-старото и най-авторитетно висше учебно заведение в България, утвърдило се като световно известен научно-изследователски център в областта на природо-математическите и обществените науки) е отговорен за обучението и изследванията в областите Математика, Приложна математика, Компютърни науки, Информационни и софтуерни технологии. ФМИ има над 2500 студенти и аспиранти, 15 катедри и допълнителни помощни секции (компютърни лаборатории и т.н.).


Условие на задача 2

Задача 2 можете да намерите в брой 11/2008 на PC Magazine Bulgariа. Задачата можете да нaмерите и на този сайт в (PDF) и (DOC) формат.
Изпращайте решенията си не по късно от 10 декември, като използвате формата за качване на решения в този сайт.

Уточнения по условието

  • За всеки тест програмата трябва да работи за не повече от 5 секунди.
  • Ограничението за използваната оперативна памет е 256MB.
  • Промяна във формулата на оценяване:
    За всеки тестов пример: ако с X означим сумата на произведенията на маниакалността и интересът за всеки улей за даден участник, а с Y означим максималното измежду X-овете за всички участници, то точките, получени от даден участник, ще са пропорционални на (X/Y)^2.


Класиране:

Контестации и забележки можете да изпращате на konkurs@musala.com не по-късно от 15 декември.

Място Име Град Тотал
1 Недялко Присадников София 93.80
2 Васил Раев София 85.92
3 Александър Георгиев София 83.04
4 Ивайло Бояджиев Кюстендил 81.17
5 Веселин Георгиев София 79.61
6 Румен Христов Шумен 79.03
7 Ивайло Странджев София 58.63
8 Богдан Шарков София 55.39
9 Николай Хубанов Габрово 50.99
10 Владимир Цанев София 47.46
11 Ангел Евров София 42.39
12 Виктор Иванов Разград 37.89
13 Борис Странджев* София 32.36
14 Георги Ацев София 30.41
15 Петър Чакалов Сливен 25.27
16 Илиян Занкински София 25.02
17 Велислав Николов София 24.28
18 Велимир Милев София 21.95
19 Иван Иванов София 19.78
20 Тодор Балабанов София 17.80
21 Пламен Томов София 17.21
22 Иван Тодоров Бургас 17.19
23 Десислава Грънчарова София 16.43
24 Георги Йорданов Сливен 15.70
25 Христо Георгиев София 5.00
26 Деян Чакъров София 3.33
27 Орлин Колев Карлсруе 0.00


*Точките на участника бяха намалени с 50%, поради неспазване на правилата на конкурса. Програмата му извежда данни на stderr.


Пълното класирането по тестове можете да видите тук.

Всички тестове, решения и логове на участниците можете да намерите тук

Тук може да прочетете анализ на задачата, изпратен от победителя в кръга - Недялко Присадников.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.