Финал: Рециклиране

Активна от 2011-05-04 08:30:00 до 2011-05-04 13:30:00
(кръгът е завършил)


Конкурс по прогарамиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria лого
Конкурс по прогарамиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria


Условие на задачатаОценяване


Времето за работа за всяко изпълнение на вашата програма е 5000 милисекунди (5 секунди).


Точките, които получавате за всеки тест, се пресмятат по формулата

[ yours / max ] * 100 / number_of_test_cases

При некоректен изход програмата Ви получава 0 точки на съответния тест. В противен случай, спрямо количеството биогориво, което се получава след изпълнението на програма Ви, ще се извърши релативно оценяване по формулата yours / max, където yours е Вашият резултат, а max e максималният резултат, постигнат от някой от състезателите.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2011 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.