Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

снимки от финалния кръг на конкурса
DSCF0301.jpg
DSCF0301.jpg
DSCF0302.jpg
DSCF0302.jpg
DSCF0303.jpg
DSCF0303.jpg
DSCF0304.jpg
DSCF0304.jpg
DSCF0305.jpg
DSCF0305.jpg
DSCF0306.jpg
DSCF0306.jpg
DSCF0307.jpg
Николай Николов
DSCF0308.jpg
Антон Димитров
DSCF0309.jpg
Иван Георгиев
DSCF0310.jpg
Владимир Молотков
DSCF0311.jpg
Радослав Герганов
DSCF0312.jpg
Владимир Недев
DSCF0313.jpg
Андрей Николов
DSCF0314.jpg
Николай Тодоров
DSCF0315.jpg
Мартин Чилев
DSCF0316.jpg
Валентин Михов
DSCF0317.jpg
Илиян Илиев
DSCF0318.jpg
Иван Станишев
DSCF0319.jpg
DSCF0319.jpg
DSCF0320.jpg
DSCF0320.jpg
DSCF0321.jpg
DSCF0321.jpg
DSCF0322.jpg
DSCF0322.jpg
DSCF0323.jpg
DSCF0323.jpg
DSCF0324.jpg
DSCF0324.jpg
DSCF0325.jpg
DSCF0325.jpg
DSCF0326.jpg
DSCF0326.jpg
DSCF0327.jpg
DSCF0327.jpg
DSCF0328.jpg
DSCF0328.jpg
DSCF0329.jpg
DSCF0329.jpg
DSCF0330.jpg
DSCF0330.jpg
DSCF0331.jpg
DSCF0331.jpg
DSCF0332.jpg
DSCF0332.jpg
DSCF0333.jpg
DSCF0333.jpg
DSCF0334.jpg
DSCF0334.jpg
DSCF0335.jpg
DSCF0335.jpg
DSCF0336.jpg
DSCF0336.jpg
DSCF0337.jpg
DSCF0337.jpg
DSCF0339.jpg
DSCF0339.jpg
DSCF0340.jpg
DSCF0340.jpg
DSCF0341.jpg
DSCF0341.jpg
DSCF0342.jpg
DSCF0342.jpg
DSCF0343.jpg
DSCF0343.jpg
DSCF0344.jpg
DSCF0344.jpg
DSCF0345.jpg
DSCF0345.jpg
DSCF0346.jpg
DSCF0346.jpg
DSCF0347.jpg
DSCF0347.jpg
DSCF0348.jpg
DSCF0348.jpg
DSCF0349.jpg
DSCF0349.jpg
DSCF0350.jpg
DSCF0350.jpg
DSCF0351.jpg
DSCF0351.jpg
DSCF0352.jpg
DSCF0352.jpg
DSCF0353.jpg
DSCF0353.jpg
DSCF0354.jpg
DSCF0354.jpg
DSCF0355.jpg
DSCF0355.jpg
DSCF0356.jpg
DSCF0356.jpg
DSCF0357.jpg
DSCF0357.jpg
DSCF0358.jpg
DSCF0358.jpg
DSCF0359.jpg
DSCF0359.jpg
DSCF0360.jpg
DSCF0360.jpg
DSCF0361.jpg
DSCF0361.jpg
DSCF0362.jpg
DSCF0362.jpg
DSCF0363.jpg
DSCF0363.jpg
DSCF0364.jpg
DSCF0364.jpg
DSCF0365.jpg
DSCF0365.jpg
DSCF0366.jpg
DSCF0366.jpg
DSCF0367.jpg
DSCF0367.jpg
DSCF0368.jpg
DSCF0368.jpg

Победителят - Иван Станишев

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.