Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Финален кръг

Финалният кръг на конкурса се проведе на 16-ти май. В него участваха най-добре представилите се 18 от задочната част на конкурса. Правилата и програмата за финалния кръг може да изтеглите от тук (RTF Format).

По време на състезанието участниците трябваше да решат една задача за 5 часа. За разлика от задочните кръгове, които изискваха реализация на определен алгоритъм, за задачата на финалния кръг такъв алгоритъм не съществува. Състзателите трябваше да мобилизират всичките си знания, целия си опит, да комбинират най-различни алгоритмични техники, за да намерят колкото може по-добро решение. Анализът на задачата можете да изтеглите от тук.

Тестовете за задачата и tool-а използван за тяхното създаване можете да изтеглите от тук, а решенията на участниците от тук.

Оценяването на решенията за тази задача изискваше различен подход - за всеки тест участниците получиха сумарно 1000 точки, които бяха разпределени по следния начин: за всяко правилно решение се изчислява почистената площ, а за всяко грешно (липса на изходен файл, грешен формат на изходния файл, недопустимо преместване на машината) почистената площ се приема за 0; получените числа се сумират и всеки участник получава част от предвидените за теста 1000 точки, пропорционална на неговия дял в така намерената сума.
Резултатите при това оценяване дадоха добър начин да бъдат разграничени решенията на участниците.

Във фото галерията можете да намерите снимки от състезанието, проверката и награждаването.

Ако се чудите от къде са се сетили авторите за условиетo на задачата, то тази снимка, направена от терасата на офиса на Musala Soft, може и да даде отговор:

idea

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.