Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 1 от брой 10/2004 - ПАРТИ - Резултати от работата на програмите


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
1 Александър Андонов Варна - - - - 88783077 216 8229 636107 1572082 1895180
2 Ангел Владов Г. Оряховица 7688 1419826 9 390329 126366032 265 13679 998700 2397924 2921412
3 Антон Д. Димитров София 7688 1419826 9 390329 126366032 372 15332 998700 2397924 2921412
4 Антон Р. Димитров Варна 7688 1419826 9 390329 126328738 - 13742 999173 2397245 2920942
5 Антони Средков Бургас 7688 1419826 9 390329 - 231 11107 660912 - 2038445
6 Атанас Ковачев София 7688 1560398 1556 982311 131762685 1961 230505 1906074 3870663 4687400
7 Борис Даскалов София 7688 1419826 9 390329 88798977 215 8474 636107 1572977 1898042
8 Даниел Георгиев София 10843 2106465 2353 1137065 137174716 3052 269695 2046754 4278390 5189304
9 Делян Енчев Русе - - - - - - - - - -
10 Ясен Спасов София 10843 2106465 38 405832 131713464 677 37671 1037327 2507414 3054517
11 Иван Бобев Сливен 7688 1419826 9 390329 126328185 351 15552 998890 2397540 2920890
12 Иван Пешев София 7688 1419826 9 390329 88798977 217 8224 636107 1572977 1898042
13 Кирил Минков София 7688 1419826 9 390329 88798977 217 8368 636107 1572977 1898042
14 Климент Ненов Нови Пазар 7688 1419826 9 390329 128965289 350 18194 1018852 2456406 2998746
15 Мехти Мемиш София 7688 1419826 9 390329 126326421 340 15611 999214 2397693 2921235
16 Невен Николов Бургас 10215 2106498 9 390329 131592519 270 13233 1024445 2493912 3038194
17 Николай Милчев София 7688 1419826 9 390329 126325673 283 13153 990980 2379651 2897319
18 Орлин Колев София - - 9 - - - - - - -
19 Орлин Тенчев Варна - - - - - - - - - -
20 Павел Владов София 7688 1419826 9 390329 126327763 265 13679 1013538 2424263 2962539
21 Петко Минков София 7688 1419826 9 390329 126326195 270 13143 991415 2379815 2898225
22 Сергей Върбанов София 10843 2106465 9 390329 - 264 13719 1026580 2497005 3041863
23 Свилен Колев София 7688 1419826 9 390329 128967035 278 13307 1009416 2435588 2965899
24 Тихомир Стоянов Първомайци 7688 1419826 9 390329 126366032 293 13164 990419 2380605 2898205
25 Тодор Арнаудов Пловдив - - - - - - - - - -
26 Васил Поповски София 7688 1419826 9 390329 90306161 200 11754 933238 2343603 2884279
27 Велислав Николов София 7688 1419826 9 390329 89914785 276 13658 816876 1975888 2289134
28 Венцислав Велков Видин 7688 1433185 9 390329 135951806 265 13684 807898 1905551 2304692
29 Веселин Величков София 11859 2689942 9 390329 132732198 351 18386 929035 2240448 2718743
30 Владимир Ралев Бургас 7688 1419826 16 415765 89344294 571 37806 805842 1813715 2181068
31 Йосиф Йосифов В. Търново 7688 - - 390329 - - - - - -
  Минимум   7688 1419826 9 390329 88783077 200 8224 636107 1572082 1895180

Таблицата отразява сумарното време на изчакване в орбита за всеки тест.

Точките които се присъждат за тест са 0, ако програмата не спазва условията или вади некоректен резултат и (10*MIN)/C, където C отговорът на състезателя, а MIN е минималното изчакване, което е било намерено от програма на някой от участниците в конкурса.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.