Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 5 - Разпознай бабата - Класиране по тестове


Място Име Град Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 Тест6 Тест7 Тест8 Тест9 Тест10 Тотал
1 Ивайло Странджев София 10.00 9.57 10.00 9.13 9.57 9.57 9.57 9.57 10.00 10.00 96.96
2 Пламен Томов София 10.00 7.39 10.00 5.22 6.09 8.26 8.70 8.70 7.39 10.00 81.74
3 Ивайло Бояджиев Кюстендил 10.00 7.83 3.91 6.09 6.52 9.13 9.13 9.13 9.13 10.00 80.87
4 Александър Георгиев София 10.00 9.13 10.00 7.39 9.13 7.83 5.22 6.52 4.35 10.00 79.57
5 Румен Христов Шумен 10.00 8.70 4.78 6.52 8.26 6.96 8.26 6.96 8.26 10.00 78.70
6 Васил Раев София 10.00 6.52 6.52 8.70 6.96 7.39 7.39 7.39 7.83 10.00 78.70
7 Георги Герганов София 3.04 8.26 7.39 9.57 7.83 8.70 7.83 7.83 8.70 3.48 72.61
8 Веселин Георгиев София 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.57 10.00 69.70
9 Илиян Занкински Лом 10.00 5.65 6.96 6.96 4.78 6.09 6.96 5.65 6.52 10.00 69.57
10 Георги Йорданов Сливен 10.00 6.09 5.22 5.65 5.65 6.52 5.65 8.26 5.22 10.00 68.26
11 Недялко Присадников София 10.00 6.96 6.09 7.83 7.39 4.35 4.78 4.35 4.78 10.00 66.52
12 Николай Русев Бургас 10.00 3.91 4.35 8.26 8.70 3.91 3.48 3.91 2.17 10.00 58.70
13 Калоян Йовчев София 10.00 4.35 3.48 4.35 3.91 5.65 1.30 6.09 6.96 10.00 56.09
14 Иван Георгиев Плевен 10.00 2.17 10.00 2.17 2.17 2.17 4.35 2.61 3.04 10.00 48.70
15 Велислав Николов София 10.00 2.61 2.17 3.48 3.48 3.48 3.91 3.48 2.61 10.00 45.22
16 Красимир Георгиев Исперих 2.17 5.22 0.87 3.04 3.04 5.22 6.52 5.22 6.09 1.74 39.13
17 Йордан Маджунков Плевен 10.00 1.74 7.83 0.87 0.87 1.74 2.17 1.74 1.74 10.00 38.70
18 Николай Хубанов Габрово 1.74 4.78 2.61 2.61 2.61 4.78 6.09 4.78 5.65 2.61 38.26
19 Кирил Арабаджийски София 2.61 1.30 5.65 4.78 5.22 1.30 1.74 1.30 1.30 3.04 28.26
20 Петър Чакалов Сливен 10.00 0.87 3.04 3.91 4.35 0.87 0.87 0.87 0.87 2.17 27.83
21 Тодор Балабанов София 1.30 3.48 1.30 1.74 1.74 2.61 3.04 3.04 3.91 0.87 23.04
22 Георги Ацев София 0.87 3.04 1.74 1.30 1.30 3.04 2.61 2.17 3.48 1.30 20.87
23 Явор Матов София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.