Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 6


Шести кръг


Награждаването

В шести кръг на конкурса победител стана Николай Неделчев, софтуерен инженер. Второ място зае Румен Христов - 11-ти клас в ПМГ, Шумен и многократен медалист в Международни и национални олимпиади по информатика. Трети се класира Георги Ацев, студент 4-ти курс, специалност Компютърни Науки в СУ „Св. Климент Охридски”. Лично деканът на ФКСУ проф. д-р Огнян Наков и зам. деканът по учебната дейност доц. д-р Даниела Гоцева поздравиха победителите. Награди връчиха Красимир Ганчев, Търговски директор в Мусала Софт и Тервел Няголов, главен редактор на PC Magazine Bulgaria.


Tехнически Универсистет - София

Tехнически Универсистет - София
www.tu-sofia.bg

На 15.10.1945 г. се създава Държавната политехника – впоследствие наречена Висш Машинно-Електротехнически Институт (ВМЕИ). Половин век по-късно университетът е преименуван от ВМЕИ на Технически Университет – София. През дългото си съществуване се е доказал като институция, обучаваща добре подготвени кадри за динамично променящия се пазар на труда.
Факултетът “Компютърни системи и управление” (ФКСУ) е създаден през 1987 г. В състава му са катедрите "Компютърни системи" (КС) и "Програмиране и компютърни технологии" (ПКТ). Катедра „ПКТ“ е специализирана в организиране на фундаменталната подготовка по програмиране на студентите от I курс, а катедра „КС“ е профилираща за специалността "Компютърни системи и технологии" (КСТ) – една от най-перспективните, модерни и търсени специалности в съвременния свят.
Във Факултета се обучават както български така и чуждестранни студенти в областта на компютърните науки, информационните технологии и програмните системи. ФКСУ дава възможност на своите студенти да придобият образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, както и да развият своите дисертационни трудове.
ФКСУ е организатор на международната конференция „Компютърни науки“ (http://csconf.org), която се провежда периодично при все по-нарастващ международен отзвук и интерес. Последната конференция (пета по ред) е проведена през 2009 година в София. Постъпили са повече от 150 доклада, разпределени във множество сесии.
Технически Университет - София участва в проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския Социален фонд 2007-2013 г., целящ подпомагане на младите учени с тема „Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки“.


Aмериканска Фондация за България

Американска Фондация за България е партньор на конкурса.


Условие на задача 6

Условието на задача 6 можете да прочетете в (PDF) и (DOCX) формат. Можете да предавате решения на задачата до 11 април 2011г. включително.

Класиране
Позиция Потребител Град Тотал Действия
1 Николай Неделчев Силистра 93.708 Свали Подробности
2 Румен Христов Шумен 89.947 Свали Подробности
3 Георги Ацев София 63.180 Свали Подробности
4 Красимир Георгиев Исперих 43.322 Свали Подробности
5 Веселин Георгиев София 0.0001 Свали Подробности


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.